世界彩最新的安卓版od 2013. godine na sveučilištu josipa jurja strossmayera svake godine otvaraju se interni natječaji za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata, a koji se financiraju iz poslovnog fonda sveučilišta. programi natječaja vezani su uz teme od posebnog interesa za sveučilište u osijeku u skladu sa strategijom sveučilišta. projekti traju godinu dana, a natjecati se mogu samo nastavnici i suradnici sveučilišta. evaluacija prispjelih prijedloga projekata obavlja se na bazi anonimnih recenzija nastavnika sveučilište u osijeku sukladno posebno pripremljenim recenzentskim obrascima. rangiranje i odabir projekata za financiranje obavlja se na osnovi poznatih metoda višekriterijalnog odlučivanja i klaster analize.

2018.2016.2015.2014.2013.

世界彩最新的安卓版interni natječaj sveučilišta josipa jurja strossmayera u osijeku za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata na program unios-zup 2018

rezultati natječaja

Interni natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata