sveučilište u osijeku osnovano je 31. svibnja 1975. godine, nakon što je hrvatski sabor 26. ožujka 1975. prethodno donio odluku o davanju suglasnosti za osnivanje sveučilišta. početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća razvijeno i razgranato visoko školstvo u osijeku nametnulo je potrebu neophodnog koordiniranja rada visokoškolskih ustanova i stvaranja povoljnijih uvjeta za znanstvenu i nastavnu djelatnost kroz osnivanje javnog sveučilišta. recentna sveučilišna povijest nastavak je više od tri stoljeća duge tradicije visokoškolskog obrazovanja u gradu osijeku, jer je 1707. godine osnovan studium philosophicum essekini, a 1724. i studium theologicum essekini koji 22. siječnja 1735. godine bivaju uzdignuti na stupanj generalnih visokoškolskih učilišta prvog razreda – studium generalae theologicum prime classis, odnosno zavodsku visoku školu najvišega fakultetskog stupnja s pripravnim odjelom za filozofiju.

世界彩最新的安卓版sveučilište koje danas čini 11 fakulteta, umjetnička akademija i pet sveučilišnih odjela od 1990. godine u svome nazivu nosi ime josipa jurja strossmayera, velikog osječanina, biskupa, prosvjetitelja, iznimnog dobrotvora, humanista, osnivača današnje hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, političara, vizionara i zasigurno jedne od najutjecajnijih osoba naših prostora na prijelazu 19. u 20. stoljeće. nažalost, u više od četiri desetljeća recentne povijesti, sveučilište u osijeku pretrpjelo je znatna razaranja tijekom domovinskog rata, poginula su 24 osječka studenta i 5 sveučilišnih nastavnika, a fakulteti i sveučilišne ustanove pretrpjeli velike materijalne štete. u razdoblju od 1995. godine sveučilište je uz obnovu doživjelo niz značajnih promjena, posebice u ustroju, novim studijskim programima, značajnim kapitalnim ulaganjima te povećanju broja studenata, nastavnika, suradnika i prateće administracije.


2005/06 2008/09 2011/12 2013/14 2014/15 2015/16
STUDENTI
ukupno upisani u neku studijsku godinu

9 183

17 583

19 465

18 118

17 042

18 004

Preddiplomski

2 924

7 011

7 741

7 575

7 419

7 510

Diplomski

847

3 559

3 917

3 912

3 979

Integrirani

944

4 244

3 433

3 203

3 328

3 259

Doktorski

162

490

852

1 044

973

1 242

Preddiplomski specijalistički studij

252

245

309

221

339

334

Stručni studij

4 901

4 746

3 571

2 158

2 046

1 780

NASTAVNICI (FTE)

446

532

644

774

785

775

SURADNICI

163

374

393

360

376

347

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE

596

668

774

783

779

780

sveučilište provodi funkcionalnu integraciju koja se temelji na jedinstvenom i usklađenom djelovanju svih znanstveno-umjetničkih sastavnica te infrastrukturnih ustanova. uvažavajući činjenicu da se hrvatsko visoko obrazovanje temelji na europskoj humanističkoj i demokratskoj tradiciji, nastojanja osječkog sveučilišta usmjerena su na uključivanje u moderne europske sustave visokog obrazovanja i znanosti s očuvanjem vlastite posebnosti i identiteta. kao suvremeno europsko sveučilište ono naglašava potrebu harmonizacije započetih procesa bolonjske reforme studijskog sustava, studentske i nastavničke mobilnosti, liberalizacije i permanentnog razvoja visokoškolskog prostora u republici hrvatskoj, kao i sve veće dostupnosti međunarodnih istraživačkih programa i projekata te razvoja novih tehnologija u europskom istraživačkom prostoru.

世界彩最新的安卓版sveučilište se posebno ponosi činjenicom da djeluje u gradu u kojem su rođeni, živjeli ili djelovali dobitnici nobelove nagrade lavoslav ružička i vladimir prelog, umjetnici julije knifer i oskar neumann (oskar nemon), dobitnik filmskih nagrada oscar branko lustig, brojni sportaši europskog i međunarodnog ugleda, kao i 54 člana hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od njezina osnutka do danas.

世界彩最新的安卓版sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku do danas je dodijelilo 17 počasnih doktorata i 18 počasnih zvanja professor emeritus.

世界彩最新的安卓版u–multirank je projekt europske komisije koji se bavi višekriterijalnom analizom visokoškolskih ustanova u europi i svijetu. kriteriji koji se ocjenjuju su: znanstveni ugled institucije, kvaliteta podučavanja i učenja, međunarodna orijentiranost, uspjeh u prenošenju znanja (npr. suradnja s kompanijama i start-up tvrtkama) te angažiranost u regiji. u-multirank tim svake godine određuje koja će se područja evaluirati u sljedećem krugu rangiranja.

 

europska povelja za istraživače (european charter for researchers) i kodeks o zapošljavanju istraživača (code of conduct for the recruitment of researchers) su dokumenti europske komisije čiji je cilj osigurati ista prava za istraživače, bez obzira na to u kojoj su europskoj državi uposleni. europska povelja definira prava i obveze istraživača i organizacija u kojim oni rade, a kodeks o zapošljavanju istraživača upućuje na jednakost postupka zapošljavanja prema svim istraživačima u europi i povećanje transparentnosti procesa novačenja i zapošljavanja. u svibnju 2010. sveučilište u osijeku je potpisalo deklaraciju o pristupanju europskoj povelji za istraživače i kodeksu o zapošljavanju istraživača, čime se obvezalo poštivati načela povelje i kodeksa te uskladiti svoje pravne akte s načelima povelje i kodeksa. u srpnju 2015. godine europska komisija je sveučilištu u osijeku produžila logo izvrsnosti kao potvrdu kontinuiranog rada i napretka u znanstveno-istraživačkom radu.

 

世界彩最新的安卓版ljestvica webometrics obuhvaća oko 25000 institucija visokog obrazovanja širom svijeta. izrađuje je the cybermetrics lab (spanish national research council, csic). njezina posebnost očitava se u tome što njezin rang pokazuje utjecaj nekog sveučilišta na webu. stavljajući naglasak na web resurse nekog sveučilišta, ova rang ljestvica odgovara izazovima današnjeg vremena u informacijskom, rekli bismo i internetskom dobu te promovira otvoreni pristup svim obrazovnim i znanstvenim informacijama. na taj način ova ljestvica prati trendove u transformaciji obrazovanja uz potporu informacijsko-komunikacijske tehnologije.