Potpisivanje ugovora za dodjelu nekretnine

Potpisivanje ugovora za dodjelu nekretnine

sveučilištu josipa jurja strossmayera u osijeku dodjeljena je na korištenje, na neodređeno vrijeme, nekretnina u vlasništvu republike hrvatske na adresi crkvena ulica 21, a za potrebe organizacije i izvođenja nastave fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo.

ugovor su potpisali rektor sveučilišta prof. dr. sc. vlado guberac i dr.sc. goran marić, ministar državne imovine.