senat sveučilišta josipa jurja strossmayera u osijeku 28. siječnja 2015. usvojio je akcijski plan zaštite okoliša kojim se definira skup odgovarajućih aktivnosti i mjera u djelokrugu sveučilišta kojima je cilj učinkovito raspolaganje resursima i energetskim sustavima na najpovoljniji način za okoliš, poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, podizanje svijesti o brizi za okoliš. sveučilište u osijeku želi biti primjer zdravog i uključivog života i pokazati stvarnu predanost primjeni načela zaštite okoliša i održivog razvoja. održivi razvoj podrazumijeva zaštitu prirodnog okoliša i biološke raznolikosti, smanjenje zagađenja zraka i vode, smanjenje količine otpada i promicanje recikliranja, obrazovanje i promicanje zaštite okoliša prvenstveno među akademskom zajednicom sveučilišta josipa jurja strossmayera u osijeku, ali i među stanovništvom regije koja gravitira osječkom sveučilištu.

  Akcijski plan zaštite okoliša na Sveučilištu u Osijeku – PDF
  Akcijski plan zaštite okoliša na Sveučilištu u Osijeku, plakat – PDF