Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

世界彩最新的安卓版na temelju članka 37., 38., i 39 opće uredbe o zaštiti podataka (eu) 2016/679 te članku 42. statuta sveučilišta josipa jurja strossmayera u osijeku, pročišćeni tekst i sukladno članku 14. pravilnika o zaštiti osobnih podataka rektorata sveučilišta josipa jurja strossmayera u osijeku, rektor sveučilišta josipa jurja strossmayera u osijeku je donio odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka:

 

Tomislav Vilajtović, mag iur. Voditelj Ureda za pravne i opće poslove

Email: vilajtovic@jxyl287.cn telefon: 031/224 141

službenik za zaštitu osobnih podataka:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka
  • obavlja poslove informiranja i savjetovanja odgovornih osoba Sveučilišta i njegovih zaposlenika koji neposredno obavljaju obradu osobnih podataka o njihovim obvezama iz Opće uredbe i drugih propisa iz područja zaštite podataka
  • prati poštivanje Opće uredbe te drugih propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka
  • zaprima i odgovara na upite ispitanika
  • pruža savjete vezano za zaštitu osobnih podataka
  • surađuje s nadzornim tijelom