Povijest

 

CAMPUS-8-1024x686

世界彩最新的安卓版inicijativu za osnivanjem psihološkog savjetovališta za studente pokrenuli su asistenti odsjeka za psihologiju filozofskog fakulteta 2007. godine. cilj im je bio učiniti dostupnijom pomoć studentima u svladavanju problema vezanih uz učenje, ali i prilagodbi studentskom načinu života. inicijativa je od strane fakulteta prepoznata kao kvalitetna i došlo je do osnivanja ureda za potporu studenata.  2011. godine ured je preimenovan u psihološko savjetovalište za studente filozofskog fakulteta, a tada mu je dodijeljen i adekvatniji prostor u zgradi fakulteta. kako su u savjetovalištu pomoć redovito dobivali i studenti ostalih fakulteta sveučilišta j. j. strossmayera u osijeku, djelatnost savjetovališta od akademske godine 2016./2017.  službeno je proširena na cijelo sveučilište. u uredu rade profesorice odsjeka za psihologiju koje su educirane za savjetodavni i psihoterapijski rad.

 

Djelatnosti:

  • Podučavanje studenata s akademskim neuspjehom strategijama učenja
  • Poticanje motivacije za studiranje
  • Savjetovanje studenata s ispitnom anksioznošću
  • Rad na usvajanju socijalnih vještina
  • Rad na usvajanju ili preoblikovanju strategija samoprezentacije
  • Pružanje psihološke podrške studentima koji se susreću s problemima prilagodbe
  • Općenito, rad na poboljšanju kvalitete prilagodbe na studentski i akademski život
  • Informiranje studenata o pomoći koju mogu dobiti u okviru Psihološkog savjetovališta za studente
  • Provođenje istraživanja o kvaliteti studentskog života i evaluacija rada Psihološkog savjetovališta za studente
  • Organiziranje tematskih radionica (vještine učenja, motivacija, suočavanje sa stresom)

 

Djelatnice:

Doc. dr. sc. Ana Kurtović, voditeljica Psihološkog savjetovališta za studente
III (završni) stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija

Dr. sc. Ana Babić Čikeš
III (završni) stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija

Dr. sc. Lara Cakić
III (završni) stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija

Sanja Bulog世界彩最新的安卓版, mag.psych.