Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje stipendije i potpore redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta, sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku世界彩最新的安卓版. Pravilnikom su određeni opći uvjeti, kriteriji i način dodjele stipendija. Stipendije i potpore se dodjeljuju prema sljedećim kategorijama:

A. kategorija – stipendije za izvrsnost, prema potkategorijama kako slijedi:
  • A1.) Studenti viših godina studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta
  • A2.) Studenti I. godine preddiplomskog sveučilišnog, preddiplomskog stručnog i integriranog sveučilišnog studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta
  • A3.) Studenti I. godine diplomskog sveučilišnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta
  • A4.) Studenti viših godina studija i I. godine diplomskog studija umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta
B. kategorija – stipendije studentima aktivnim sportašima
C. kategorija – stipendije za studente u stanju socijalne potrebe, prema potkategorijama kako slijedi:
  • C1.) Studenti slabijeg socijalno-ekonomskog stanja
  • C2.) Studenti s invaliditetom
  • C3.) Studenti koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama
D. kategorija – potpore studentima u stanju socijalne potrebe

studentske stipendije isplaćuju se u mjesečnim obrocima kroz jednu akademsku godinu za razdoblje od 1. listopada tekuće akademske godine do zaključno s 30. rujna.

世界彩最新的安卓版potpore studentima za pokriće troškova studija (školarine) u iznosu od 50% do 100% iznosa školarine dodjeljuju se jednokratno.